Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen se janë të dobishme për publikim nga AP

 

  • Lista e dokumentave që administrohen nga Instituti i Ndërtimit.
  • Formën e dokumenteve/ informacioneve.