Statuti

 

Shkarkoni Statutin e Institutit të Ndërtimit në formatin PDF duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

Statuti i Institutit të Ndërtimit .